Promotion

 

สามารถดูรายละเอียดโปรโมชั่นได้ในเกมจากไอคอน
**สำหรับเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ โปรโมชั่นนี้จะเริ่มหลังจากกิจกรรมเปิดเซิร์ฟสิ้นสุดลง**
 


 

 


รายละเอียดโปรโมชั่น

1. ใช้จ่ายทองตามจำนวนที่โปรโมชั่นกำหนด ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น (ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 มิถุนายน เวลา 22.00น.) รับของรางวัลพิเศษอีกมากมาย

 

 


2. ใช้จ่ายสะสมครบ 2,000 ทองมีโอกาสสุ่มได้รับ "ผลอี้หลิง" จำนวน 66 ชิ้น หรือ 666 ชิ้น
     *เมื่อใช้จ่ายครบทุกๆ 2,000 ทอง สามารถกดรับของรางวัลซ้ำได้
3. ไอเทมที่ระบุว่า "จำกัด" จะสามารถใช้ได้เฉพาะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 รายละเอียดโปรโมชั่น

1. ใช้ "หยกเจ็ดดาว" แลก "ห่อของขวัญล้ำค่า" ทั้งหมด 3 แบบ ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น (ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 มิถุนายน เวลา 22.00น.)
2. ไอเทมที่ระบุว่า "จำกัด" จะสามารถใช้ได้เฉพาะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
3. ไอเทมหยกเจ็ดดาวจะได้รับจากการเข้าร่วมโปรโมชั่น "ของขวัญใช้จ่าย"

 

 รายละเอียดโปรโมชั่น: ลดราคาพิเศษเฉพาะ "ผลอี้หลิง" จากปกติ 600 ทอง ลดเหลือ 540 ทอง
                                  ภายในเวลาโปรโมชั่น (ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 มิถุนายน เวลา 22.00น.)

 

 รายละเอียดโปรโมชั่น: เมื่ออัพเกรดสัตว์ขี่ ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
                                (ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 มิถุนายน เวลา 22.00น.) ตามขั้นที่กำหนด
                                 จะได้รับไอเทมของรางวัล