ติดต่อเรา

ติดต่อบริการลูกค้าหรือสอบถามปัญหาในเกมส์: support@vbgamers.com (เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 09.30-18.30) ติดต่อธุรกิจ: business@vbgamers.com

ข้อมูลบริษัท

 • VBGamers Company Limited.
 • Interchang Tower 35 Floor.
 • Sukhumvit 21 (Asoke) , Klongtoey Nua,
 • Wattana,Bangkok,Thailand 10110
 • Email : support@vbgamers.com

ข้อตกลงการใช้บริการ

กรุณาอ่านเงื่อนไขในข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ( ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า "ข้อตกลง" ) โดยละเอียดก่อนทำการเข้าใช้บริการ โดยเมื่อผู้เล่นสมัครใช้บริการจะถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไข ของข้อตกลงนี้โดยไม่มีข้อแม้ มีข้อความดังนี้

 • 1.
 • ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ต้องเป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการเอง และเป็นข้อมูลที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ เนื่องจากการละเมิดดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับ VBGamersแต่อย่างใด
 • 2.
 • ผู้ใช้บริการควรให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนกับ VBGamersเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวผู้ใช้บริการเอง
 • 3.
 • ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ต้องเป็นข้อมูลของผู้ใช้บริการเอง และเป็นข้อมูลที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือหมิ่นประมาทบุคคลอื่น ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่างๆ เนื่องจากการละเมิดดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับ VBGamersแต่อย่างใด
 • 4.
 • VBGamers ขอสงวนสิทธิ์ในการตั้งชื่อ User ID หรือชื่อตัวละคร โดยไม่อนุญาติให้ตั้งชื่อโดยใช้คำที่สื่อความหมายถึง VBGamersหรือทีมงานเกมส์ออนไลน์ รวมถึงคำหรือคำดัดแปลงที่สื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม หากพบ VBGamersจะดำเนินการลบ User ID หรือตัวละครนั้นๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • 5.
 • ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ให้ถือเป็นข้อมูลของ VBGamersและทาง VBGamersจะเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ
 • 6.
 • เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการต้องรักษา User ID และ Password ของตัวท่านเอง โดยไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้โดยเด็ดขาด หากเกิดความเสียหายกับ User ID นั้นๆไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม VBGamersขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • 7.
 • ห้ามผู้ใช้บริการนำ User ID และ Password ของท่านไปให้บุคคลอื่นใช้ร่วมใช้หรือจำหน่ายต่อให้แก่บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
 • 8.
 • VBGamers ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการในเวลาใดๆได้ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการ
 • 9.
 • ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง VBGamersกำหนดใช้อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบัติผิดกฎ กติกา มารยาท ที่กำหนดไว้ VBGamersมีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการได้ทันที
 • 10.
 • ห้ามสื่อสารด้วยข้อความข่มขู่ หมิ่นประมาทคนอื่น สื่อไปทางเพศหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อ VBGamers
 • 11.
 • ห้ามสื่อสารด้วยข้อความลบหลู่ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์
 • 12.
 • ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า13ปีสามารถลงทะเบียนได้ แต่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเกมส์หรือเว็บไซต์ ถ้า VBGamers พบว่าข้อมูลส่วนตัวใดๆที่บริษัทได้เก็บรวบรวมเป็นของบุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 บริษัทจะลบโดยอัตโนมัติ และบริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 13ใช้บริการร่วมกับผู้ปกครอง
 • 13.
 • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนเว็บไซต์ของVBGamersอยู่ในความคุ้มครองของ “สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย” ห้ามผู้ใช้บริการใช้สิ่งดังกล่าวในด้านพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก ตัด แปะหรือทำการใดๆก็ตามที่เป็นการลอกเลียนแบบ

เงื่อนไขและข้อบังคับของเกม

 • 1.
 • เล่น 1 ID หรือ 1 บัญชีจะสามารถเสร้างได้ 1 ตัวละครใน 1 เซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
 • 2.
 • ห้ามตั้ง ชื่อ ชื่อเล่น ชื่อ ID ชื่อบัญชี (Account) รหัสผ่าน ที่ใช้ ภาษาในการลบหลู่ดูหมิ่น ศาสนา เชื้อชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือคำที่ส่อไปในทางเพศ การข่มขู่ต่างๆ รวมไปถึงชื่อที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบ เช่น GM และชื่อซึ่งทำ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นทีมงาน หรือมีความเกี่ยวข้องกับทีมงาน
 • 3.
 • ผู้ที่ได้รับอีเมล์ตอบรับจากทางทีมงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับและเงื่อนไขต่างๆ ของเกมส์โดยเคร่งครัด
 • 4.
 • หากรหัสผ่านของผู้ใช้บริการมีการรั่วไหล อันเนื่องมาจากการใช้ การเก็บรักษา มีการใช้ร่วมกันอย่างผิดกฎ รวมทั้งรหัสผ่านที่สามารถคาดเดาได้ง่ายหรือความผิดอื่นๆของที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ใช้บริการเอง หากรหัสผ่านนั้นได้รับความเสียหาย ทีมงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 • 5.
 • ทางทีมงานจะไม่มีการถามรหัสผ่านของผู้เล่นโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามข้อที่ 2 การใช้บอทสคริปท์ และโปรแกรมช่วยเล่นต่างๆที่ผิดกฎหมาย การใช้โปรแกรมช่วยหรือโปรแกรมอื่นๆที่ผิดกฎหมายทุกชนิด การใช้โปรแกรมและซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อขโมย ID บัญชี รหัสผ่านของผู้อื่น ถือเป็นการผิดกฎอย่างร้ายแรง จะถูกทำ โทษด้วยการปรับและการกักกัน จึงข้อให้ผู้ใช้บริการโปรดอ่านกฎที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สำหรับความผิดที่เกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการเอง VBGamers จะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดข้อที่ 2 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่างๆ ภายในเกมส์
 • 6.
 • ห้ามใช้ประกาศหรือโพสต์ข้อความที่ ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา เชื้อชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง เรื่องเพศ ภาพลามกอนาจาร การข่มขู่ผู้เล่นหรือข้อความต่างๆที่สร้างความเสียหายให้เกมส์ ตลอดจนข้อความที่ไม่เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 • 7.
 • ห้ามทำการแอบอ้างตัวเป็นทีมงาน รวมทั้งทีมงานของทาง VBGamersในทุกกรณี
 • 8.
 • ห้ามกระทำการอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการคดโกง หลอกลวง หรือกระทำการใดๆที่ทำให้ผู้ใช้บริการท่านอื่นได้รับความเสียหาย
 • 9.
 • ห้ามกระทำ การโฆษณาใดๆ ก่อนการได้รับการอนุญาติจากทางทีมงาน
 • 10.
 • ห้ามโพสต์หรือประกาศข้อความที่สร้างความเสียหายให้VBGamersหรือบริษัทอื่นๆ รวมทั้งนำชื่อบริษัทมาอ้างอิงก่อนได้รับอนุญาติ
 • 11.
 • ห้ามทำการโจรกรรม แฮค หรือกระทำการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียกับ ID ผู้อื่น
 • 12.
 • ห้ามนำเกมส์ของ VBGamersไปดัดแปลง ทำซ้ำ หรือกระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
 • 13.
 • ห้ามกระทำการใดๆซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือระบบของทาง VBGamersหรือของผู้อื่น เช่น การปล่อยไวรัส ฯลฯ
 • 14.
 • ผู้ใช้บริการทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด หากทำผิดกฎจะถูกลงโทษอย่างเท่าเทียมกัน
 • 15.
 • ในช่วงระงับ ID เพื่อตรวจสอบการกระทำผิด หากมีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ
 • 16.
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการเกมส์ในเวลาใดๆ ก็ได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเช่นกัน
 • 17.
 • ห้ามซื้อ - ขาย ID หรือ สิ่งของต่างๆในเกมส์เป็นเงินจริงๆเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
 • 18.
 • ห้ามมิให้ผู้เล่นกระทำ การซื้อขายการ์ด ในราคาที่สูงเกินจริง (โดยเทียบเคียงจากราคาเฉลี่ยในตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ)
 • 19.
 • ห้ามผู้เล่นกระทำการใช้บั๊ก (bug) หรือข้อผิดพลาดของเกมส์และระบบต่างๆภายในเครือ VBGamersในการหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อกลุ่มของตนเองข้อ 4 บทลงโทษ ผู้เล่นที่ทำผิดกฎจะถูกทางทีมงานลงโทษตามความเหมาะสม ดังนี้ 1. เตือน2. ย้ายเซิร์ฟเวอร์3. ทำการระงับ ID ชั่วคราวหรือถาวร แต่ไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวะผู้ใช้บริการต้องยอมรับ และทางบริษัทจะไม่คืนเงินที่เหลือในบัญชีที่เติมผ่านPaypalการ์ดเติมเงินหรือวิธีเติมเงินอื่นๆให้ผู้ใช้บริการ

ขอบเขตการรับรองและการรับผิดชอบ

 • 1.
 • หากพบระบบมีความผิดพลาด หรือมีช่องโหว่ ห้ามใช้เป็นผลประโยชน์สำหรับตัวเอง เมื่อพบปัญหาเช่นนี้ ให้รีบแจ้งทางทีมงานผ่าน Live Chat โดยด่วน